Previous
Next

Trang chủ / Products / TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Lĩnh vực: Công trình điển hình Tiến trình: Đã hoàn thành Năm: NĂM 2017 Khu vực: Miền Bắc

Chi tiết dự án

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính Phủ & VPCP.

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện nhẹ ELV và BMS