Tập đoàn SSG tiếp tục lựa chọn NTC là Nhà thầu thi công Hệ thống Điện nhẹ cho dự án Tổ hợp Mỹ đình Pearl

Tập đoàn SSG là tập đoàn đa ngành nghề hoạt động trong các lĩnh vực: đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư phát…

Xem thêm