Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội

Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Tổng Công ty xây dựng Hà Nội – CTCP và công ty TNHH Niềm Tin ký Hợp đồng “Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống BMS” của gói thầu số 5 – Các công trình kiến trúc Đề pô thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Đây là tuyến đường sắt đô thị đang được xây dựng và là một phần của hệ thống mạng lưới Đường sắt đô thị Hà NộI, có tổng cộng 12 ga bao gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm với tổng chiều dài là 12,5 km, trong đó đoạn trên cao (Nhổn–Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy –Ga Hà Nội) dài 4 km, depot đặt tại Nhổn.[2] Đây là tuyến đường sắt đô thị thứ hai sẽ được đưa vào hoạt động tại Hà Nội sau Tuyến số 2A (Tuyến Cát Linh).