Previous
Next

Tuyến Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh – Tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng, GTVT Khu vực: Miền Nam
Untitled

Chi tiết dự án

Địa chỉ: Tuyến Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh – Tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Chủ đầu tư: UBND thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu: Cung cấp thiết bị và dịch vụ T&C hệ thống Quản lý tòa nhà - BMS