Previous
Next

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng, GTVT Khu vực: Miền Bắc
Depot

Chi tiết dự án

Địa chỉ: Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội

Chủ đầu tư: UBND thành phố Hà Nội

Gói thầu: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống BMS các công trình kiến trúc Đề pô thuộc dự án