Công ty NTC nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

Ngày 03/08/2011, công ty NTC đã nhận được chứng nhận ISO 9001:2008 do tổ chức đánh giá QMS Certification Services Australia đánh giá và cấp chứng nhận. ISO 9001 là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế dành cho hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống này cung cấp cho NTC bộ nguyên tắc để đảm bảo phương pháp quản lý các hoạt động của doanh nghiệp đạt được thỏa mãn khách hàng một cách nhất quán. Chứng chỉ ISO được công nhận và áp dụng phổ biến trên toàn thế giới, đồng thời chứng chỉ ISO cũng là giấy chứng nhận tốt nhất về uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ của NTC trên thương trường quốc tế.

Chứng nhận ISO được cấp cho toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NTC từ Tư vấn, Thiết kế giải pháp, Cung cấp và Lắp đặt các sản phẩm và dịch vụ cho các lĩnh vực:

– Tự động hoá
– Công nghệ Thông tin
– Công nghệ Viễn thông
– An ninh Tích hợp

Việc nhận được chứng nhận này là minh chứng cho việc chuyên nghiệp hoá các quy trình quản lý tại NTC và khẳng định hơn nữa cam kết cùng  khách hàng đi tới thành công.