Dự án cải tạo trụ sở làm việc của Chính Phủ và Văn phòng Chính phủ

Liên tiếp trong tháng 6&7 năm 2020, Công ty TNHH Niềm Tin (NTC) tiếp tục được lựa chọn là đơn vị tham gia các gói thầu tại dự án Trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính Phủ, gồm Cung cấp lắp đặt màn hình LED, và cung cấp Hệ thống hạ tầng Điện nhẹ cảnh quan.

Hợp đồng được ký kết đã thêm một lần nữa khẳng định được năng lực, uy tín, kinh nghiệm của Công ty NTC trong công tác triển khai và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Theo đó, từ năm 2017, Công ty TNHH Niềm Tin đã bắt đầu tham gia gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện nhẹ ELV và BMS thuộc dự án cải tạo Trụ sở làm việc của Chính phủ và văn phòng chính phủ tại số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba đình, Hà nội. Hợp đồng này bao gồm: Hệ thống quản lý tòa nhà BMS, hệ thống kiểm soát truy cập vào ra, hệ thống camera giám sát, hệ thống điện thoại, hệ thống mạng dữ liệu, mạng Internet, Hệ thống trang âm và truyền hình trực tuyến, hệ thống CATV/IPTV, hệ thống Car Parking.

Với việc triển khai thành công và hệ thống hoạt động tốt, ổn định trong gần 3 năm qua, NTC tự hào tiếp tục được lựa chọn làm nhà thầu cung cấp các gói thầu tiếp theo cho dự án này.