Dược phẩm Fremed

Ngay đầu năm mới 2021, Công ty NTC đã có hợp đồng đầu tiên với Công ty CP Dược phẩm Fremed cung cấp hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS) và hệ thống quản lý môi trường (EMS) phục vụ cho dự án Nhà máy Dược phẩm Fremed tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước, TP HCM.