NTC cung cấp hệ thống hội nghị truyền hình cho VietnamAirlines và UBND Hà Tĩnh

Sau khi cung cấp hệ thống Hội nghị truyền hình cho Vietnam Airlines, trong tháng 4 NTC đã ký tiếp hợp đồng dịch vụ bảo trì cho Vietnam Airlines, cung cấp dịch vụ kỹ thuật và thiết bị dự phòng cho 7 điểm họp hội nghị truyền hình của VNA trên toàn quốc.

Đồng thời NTC cũng ký hợp đồng cung cấp hệ thống hội nghị truyền hình cho công ty Lam Hồng (Hà Tĩnh) sử dụng cho UBND Hà Tĩnh, với quy mô 11 điểm.