NTC được bình chọn Nhãn hiệu cạnh tranh quốc gia

NTC tham gia Chương trình Tư vấn và bình chọn Nhãn hiệu Cạnh tranh – Nổi tiếng Quốc gia lần I do Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt nam và Hội Khuyến học Việt nam tổ chức và đã được bình chọn là Nhãn hiệu Cạnh tranh Quốc gia cho các sản phẩm Giải pháp thông tin liên lạc doanh nghiệp.

Chương trình bình chọn này đánh giá các tiêu chí năng lực của các đơn vị tham gia trên mọi mặt tài chính, kỹ thuật, chuyên môn nên có độ khách quan cao.

Chắc chắn rằngdanh hiệu này sẽ góp phần củng cố thêm uy tín của NTC đối với khách hàng và đối tác.

Nhan hieu canh tranh quoc gia 2006