NTC ký tiếp hợp đồng thứ 2 tại dự án khách sạn Sokha, Campuchia

Ngày 21/5/2014 vừa qua, NTC và Công ty Sokha Hotel đã hoàn tất việc thương thảo hợp đồng kinh tế cho gói thầu cung cấp hệ thống BMS và quản lý năng lượng cho khách sạn với tiến độ cam kết hoàn thành trong vòng 105 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Việc hai bên chính thức ký kết hợp đồng gói thầu BMS kế tiếp ngay sau hợp đồng cung cấp hệ thống tổng đài đang được triển khai đã khẳng định niềm tin của Chủ đầu tư vào năng lực của NTC.

Chúc NTC triển khai thành công dự án này và tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng quốc tế trong năm nay.