NTC nhận danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam 2008

Thêm một giải thưởng nữa khẳng định sức mạnh thương hiệu của NTC. Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) và Thời báo Kinh tế Việt nam vừa gửi công văn thông báo NTC đạt giải thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2008.

Thương hiệu Mạnh Việt nam (*) là giải thưởng thường niên do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại (bộ Công thương) tổ chức, đặc biệt trao cho các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trong công cuộc hội nhập phát triển kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia.

Giải thưởng dựa trên các tiêu chí:
– Năng lức lãnh đạo
– Bảo vệ thương hiệu
– Nguồn nhân lực
– Chất lượng sản phẩm
– Kết quả hoạt động
– Tính ổn định.
Phạm vi khảo sát trên toàn quốc.

Cơ sở đánh giá:
– Ý kiến công chúng (độc giả thời báo Kinh tế Việt Nam)
– Đánh giá của hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu thương hiệu
– Hồ sơ thông tin của doanh nghiệp.