NTC ký hợp đồng với Tập đoàn HCL (Ấn Độ)

Ngày 19/5/2021 vừa qua, Công ty NTC đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống Giám sát an ninh và truy cập vào ra với Chi nhánh Tập đoàn HCL tại Việt nam cho trụ sở của chi nhánh tại Hà nội.

Chi nhánh HCL Việt nam thuộc Tập đoàn HCL Technologies – tập đoàn công nghệ hàng đầu của Ấn Độ và hiện đang có mặt trên toàn cầu trong nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau. Chi nhánh HCL Việt nam có mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với sự cộng tác của các tổ chức kỹ thuật và công nghệ thông tin trong nước. Với văn phòng đầu tiên tại thủ đô Hà Nội, HCL sẽ triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến cho những doanh nghiệp đa quốc gia trong một số ngành dọc ở các lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, an ninh mạng.