Tòa nhà Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh (Vinacomin)

Ngày 15/3/2021, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam đã ký kết hợp đồng với Nhà thầu là Liên danh Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng – Công ty TNHH Niềm tin (NTC) – Công ty CP Thiết bị kỹ thuật TC – Công ty TNHH ME Hà nội để thực hiện gói thầu số 17: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình thuộc dự án tòa nhà Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh (Vinacomin). Trong đó phần công việc thuộc phạm vi của Công ty NTC là thi công hệ thống Điện nhẹ và BMS.